Select Page

COFACE Families Europe in Družinska pobuda vas vabita na konferenco

Položaj velikih družin z otroki v družbi – prednosti in izzivi

Ljubljana    |    15. marec 2022    |9:00-16:00

O COFACE, Družinski pobudi in konferenci

COFACE Families Europe je evropska mreža civilnih pobud, ki zastopa družine vseh vrst (brez diskriminacije) skozi več kot 50 organizacij v 23 državah. Sodeluje pri oblikovanju EU politik in zakonodaje, ki vpliva na družine. Spremlja raznovrstna področja, ki vplivajo na življenja družin in otrok, kot so usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, invalidnost, izobraževanje, potrošniške politike, migracije in digitalizacija. Več na www.coface-eu.org .

Družinska pobuda, društvo za družini naklonjeno družbo, je društvo, ki povezuje predvsem starše in prijatelje družin. Skupaj si že od leta 1998 prizadevamo, da bi bila Slovenija čim bolj družinam naklonjena družba. Spremljamo, kaj na področju družinske politike dela ali ne dela vsakokratna vlada, jo na to opozarjamo in o vsem obveščamo javnost. Z vsako vlado, ki je pripravljena na sodelovanje, tudi sodelujemo pri pripravi izboljšav družinske politike. Družinska pobuda je polnopravna članica COFACE.

Z iztočnico COFACE Child Compass se bo ta evropska konferenca osredotočala na značilnosti večjih družin v Evropi in na izzive, s katerimi se le-te srečujejo. Ocenili bomo stanje v različnih državah in zbrali primere dobre prakse. Refleksije bodo osnovane na predpostavki, da morajo vsi otroci imeti enake priložnosti in obravnavo, ne glede na njihovo družinsko ozadje, ter da morajo sodobni sistemi podpore za družine vključevati raznolikost njihovih potreb – brez diskriminacije.

Konferenca bo izvedena v hibridnem modelu (na spletu/v živo) za člane COFACE, lokalne udeležence v Sloveniji in evropske interesne skupine s podobnimi cilji.

Cilji konference so:

  • povezati slovensko in evropsko realnost večjih družin,
  • nadgraditi ugotovitve COFACE strokovnega srečanja 2020 o samohranilskih družinah in večjih družinah,
  • zbrati podatke o spreminjajočih se vzorcih današnjih velikih družin, vključno z mešanimi družinami in ponovno sestavljenimi družinami,
  • posvetovanje s civilno družbo na nacionalni/regionalni/lokalni ravni o inovativnih praksah pri podpori velikih družin,
  • spodbuditi prenos znanja med državami EU o promoviranju pravic družin in otrok,
  • razviti skupne aktivnosti in pozicije za namen ozaveščanja o perspektivi družin v razpravah o EU politikah znotraj akcijskega načrta za Evropski steber socialnih pravic, Evropskega jamstva za otroke, direktive o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja in drugih.

Vrhunski govorniki

Poslušali boste vrhunske evropske in domače govornike.
.

Možnost mreženja

Srečali boste evropske in domače strokovnjake s področja družinske politike.

Dobre prakse

Spoznali boste dobre prakse na področju družinske politike.
.

Govorniki

Janez Cigler Kralj

Janez Cigler Kralj

Minister za delo, družino in socialne zadeve RS

Toma Šutić

Toma Šutić

Član kabineta podpredsednice Evropske komisije

Annemie Drieskens

Annemie Drieskens

Predsednica COFACE Families Europe

Tomaž Merše

Tomaž Merše

Predsednik Družinske pobude

Dominic Richardson

Dominic Richardson

Vodja oddelka socialnih in ekonomskih politik pri UNICEF raziskovalni pisarni-Innocenti.

Anton Meden

Anton Meden

Oče petih otrok, starih od 30 do 11 let, in dedek triletnega vnuka. Bivši predsednik Zveze aktivov svetov staršev Slovenije.

Antonia Torrens

Antonia Torrens

Direktorica KMOP Grčija in podpredsednica COFACE .

Luciano Malfer

Luciano Malfer

Direktor Agencije za družino, Trento, Italija

Peter Grabner

Peter Grabner

Podpredsednik Družinske pobude in član upravnega odbora COFACE za Slovenijo.

Balazs Molnar

Balazs Molnar

Podpredsednik Instituta Maria Kopp za demografijo in družine

Amaia Echevarria

Amaia Echevarria

Direktorica UNAF Španija in članica upravnega odbora COFACE za Španijo.

Stefan Iszkowski

Stefan Iszkowski

Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje pri Evropski komisiji.

Elizabeth Gosme

Elizabeth Gosme

Direktorica COFACE Families Europe

9:00 – 9:30

Dobrodošlica

Tomaž Merše, predsednik Družinske pobude
Annemie Drieskens, predsednica COFACE Families Europe
Toma Šutić, član kabineta podpredsednice Evropske komisije Dubravke Šuica

9:30 – 10:00

Pregled stanja velikih družin v Sloveniji

Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

10:00 – 10:45

Dobrobit otrok je povezana z dobrobitjo njihovih družin

Uvodna predstavitev bo umestila nadalnje razprave v širši globalni kontekst EU. Družine imajo ključno vlogo v družbi in gospodarstvu. Od njih se je med krizo COVID-19 veliko pričakovalo. Med pandemijo so družine igrale vlogo “mreže socialne varnosti”. Vendar pa vzpostavljene podpore in spodbude družinam niso vedno prilagojene njihovim potrebam.

Osrednja tematika
Dominic Richardson, vodja oddelka socialnih in ekonomskih politik pri UNICEF raziskovalni pisarni-Innocenti.
Čas za vprašanja

10:45 – 11:15

Odmor

11:15 – 12:15

Družine z več otroki v izobraževalnem sistemu

Dr. Meden kot aktiven starš spremlja svoje otroke skozi šolski sistem že skoraj 25 let. Prepričan je, da je za uspešno vzgojo in izobraževanje otrok  ključno sodelovanje med starši in učitelji na vseh ravneh – od osebnega stika do vključenosti staršev kot enakopravnih sogovornikov v šolski sistem na državni ravni. Zato je bil med pobudniki ustanovitve državne zveze svetov staršev in njen prvi predsednik. Po desetih letih predsedovanja je vodenje zveze lani predal mlajšim. Njegova današnja predstavitev bo v veliki meri temeljila na izkušnjah, ki jih je pridobil v času vodenja zveze.

Osrednja tematika
dr. Anton Meden, oče in bivši predsednik Zveze aktivov svetov staršev Slovenije
Odziv Antonia Torrens, direktorica KMOP Grčija in podpredsednica COFACE​.
Čas za vprašanja

12:15 – 13:15

Družinam naklonjena stanovanjska politika

Ta razprava bo obravnavala povezave med družinsko in stanovanjsko politiko. Poudarek bo na blaginji družin kot osrednjem dejavniku gospodarskega razvoja v Trentinu (Italija).

Osrednja tematika
Luciano Malfer, direktor, Agenzia per la Famiglia, Trento, Italija
Odziv Peter Grabner, podpredsednik Družinske pobude in član upravnega odbora COFACE za Slovenijo.
Čas za vprašanja

13:15 – 14:15

Odmor za kosilo

14:15 – 15:15

Odnos družbe in države do velikih družin

Ta razprava se bo osredotočila na pomen velikih družin za demografsko sliko družbe. Poleg tega si bomo ogledali vlogo velikih družin pri okoljski trajnosti. Preučili bomo, kako lahko z ukrepi podpremo vse vrste velikih družin, vključno s ponovno sestavljenimi in mešanimi velikimi družinami.

Osrednja tematika
Balazs Molnar, podpredsednik Inštituta Maria Kopp za demografijo in družine
Odziv Amaia Echevarria, direktorica UNAF Španija in članica upravnega odbora COFACE za Španijo.
Čas za vprašanja

15:15 – 16:00

Vloga Evrope pri podpori velikim družinam

Evropska unija je uvedla številne ukrepe (pravne in politične), ki na različne načine podpirajo večje družine. Od podpor do storitev, ki družinam pomagajo uravnotežati poklicno in družinsko življenje. V tej razpravi bodo povzeta nekatera ključna sporočila konference ter obstoječe in prihodnje evropske pobude za podporo velikim družinam.

Osrednja tematika
Annemie Drieskens, predsednica COFACE.
Stefan Iszkowski, generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje pri Evropski komisiji.
Čas za vprašanja

16:00 – 16:15

Zaključki in nadaljnji koraki

Elizabeth Gosme, direktorica COFACE Families Europe.